Pages

Monday, October 1, 2012

Bagaimanakah menjadikan kerja satu Ibadah..


 (MUST READ)

Menurut Imam al-Ghazali dalam kitabnya Ihya’ Ulumuddin, setiap tindak-tanduk seharian kita boleh menjadi ibadah jika menepati lima syarat:

1.Niat mesti betul:
 Rasulullah bersabda yang bermaksud: ‘ segala amal yang dilakukan bergantung kepada niat dan sesuatu amalan itu diterima Allah berdasarkan apa yangdiniatkan.’ (riwayat al-Bukhari dan Muslim)

2.Pelaksanaan mesti mengikut syariat

3.Natijah atau hasil kerja itu digunakan pada jalan yang betul.

4. Perkerjaan itu sah di sisi syariat.

5. Tidak meninggalkan perkara asas yang lebih penting seperti solat wajib dan taat kepada ibubapa.

Sumber: Solusi (xingat bilangan ke berapa)


No comments:

Post a Comment

GUA.com

Tweet